De reden voor de afsluiting is dat er nog steeds veel recreanten en sporters op en rond de Wilhelminaberg zijn, ondanks het veelvuldig herhalen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Met deze aantallen bezoekers kan er geen veilige afstand gehouden worden van elkaar.

In het belang van de volksgezondheid en de handhaving van de openbare orde is daarom deze aanvullende maatregel getroffen. Rondom de Wilhelminaberg wordt gehandhaafd. Bij overtreding wordt een boete van 390 euro opgelegd. Dit is op basis van de afspraken met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Noodverordening
Sinds vrijdag 27 maart is de noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg van kracht. In deze noodverordening zijn aangescherpte maatregelen over de bestrijding van het Coronavirus verwerkt, die het kabinet op 23 maart heeft vastgesteld. De noodverordening geldt voor de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Op basis van deze noodverordening heeft de voorzitter van de VRZL, mw. J.M. Penn-te Strake op verzoek van burgemeester Raymond Vlecken het aanwijzingsbesluit voor de sluiting van de Wilhelminaberg getekend.
Dit houdt in dat vanaf zondagochtend 29 maart de Wilhelminaberg en het recreatieve gebied eromheen verboden gebied zijn.

error: Afbeelding zijn beschermd!!