e uitspraak van de Haagse rechtbank dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, is geschorst. Dat heeft het hof in Den Haag bepaald. Dat betekent dat er vanavond vanaf 21.00 uur wel een avondklok is.

Vandaag bepaalde de rechtbank dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, in een zaak die was aangespannen door actiegroep Viruswaarheid. De Staat ging tegen deze uitspraak in beroep en vroeg in een spoedappèl de rechter de uitspraak te schorsen, zodat de avondklok toch van tafel zou gaan tot in ieder geval de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep, komende vrijdag om 10.00 uur.

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid deed al kort na het begin van de zitting een wrakingsverzoek tegen het hof, omdat het vooringenomen zou zijn. Hij vindt het onterecht vindt dat de zaak zo snel al werd behandeld. Ook stoorde hij zich eraan dat de voorzitter van het hof per abuis sprak over ‘Viruswaanzin’. Maar de wrakingskamer wees dat verzoek na beraad af.

Besmettelijke mensen
Landsadvocaat Veldhuis en RIVM-topfunctionaris Van Dissel benadrukten in het spoedappèl het belang dat de Staat hecht aan de avondklok. De landsadvocaat sprak gehaast, mogelijk omdat het tijdstip van 21.00 uur – het ingaan van de avondklok – snel dichterbij kwam.

Hij zei dat de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank zijn eigen oordeel boven het deskundige oordeel van het Outbreak Management Team heeft gesteld en boven dat van de Tweede Kamer. Het is van het allergrootste belang dat de avondklok van kracht blijft, in ieder geval totdat het hof zich erover heeft uitgesproken, betoogde hij.

Ook zei hij te vrezen voor een enorme opleving van contacten als de avondklok voor korte tijd wordt losgelaten, waardoor het aantal besmettingen ook weer sterk zal stijgen.

Die zorg uitte ook Van Dissel, die sprak van een “fragiele situatie”. “We hebben nog steeds tegen de 100.000 besmettelijke mensen in Nederland”, zei hij. “Dat aantal is iets gedaald de afgelopen tijd, maar we denken dat het snel gaat toenemen als we deze maatregelen niet voortzetten.” Volgens hem blijkt uit buitenlandse studies dat de avondklok leidt tot 8 tot 13 procent minder besmettingen.

Geen argumenten
Advocaat Van de Corput van Viruswaarheid zei dat hij geen argumenten van de Staat heeft gehoord die zwaarder wegen dan het belang van Viruswaarheid. Hij zei, verwijzend naar de cijfers, dat het juist “de goede kant op gaat”.

Volgens hem zit Nederland momenteel niet in een acute situatie, waardoor de inzet van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, op basis waarvan de avondklok is ingezet, niet legitiem is. Ook is volgens hem niet onomstotelijk vastgesteld dat de avondklok effect heeft.

Van de Corput wees ook op peilingen, waaruit blijkt dat er in Nederland veel draagvlak is voor de avondklok. Hij verwacht dat veel mensen zich er uit zichzelf aan zullen houden. “Het zal wel meevallen dat er een situatie komt die onwenselijk is. De uitspraak dient gewoon te blijven zoals die nu is.”

error: Afbeelding zijn beschermd!!