Geleen, 24-7-2020, 23.00u – In een van de fabrieken op Chemelot heeft zich een storing voorgedaan. Hierdoor is mogelijk polyetheen-poeder uitgestoten.

Wanneer dat gebeurt, wordt de inhoud van die reactor door de schoorsteen weggeblazen. Als de temperatuur heel hoog is, dan dwarrelt er roet neer. Is die temperatuur iets minder hoog dan is dat wit poeder.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Wanneer u vragen heeft over de gezondheid verwijzen wij u door naar bijgaande website van de GGD ZuidLimburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/

Polyetheen-poeder is de grondstof voor de kunststofkorrels die worden gebruikt om kunststofproducten voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie te maken.

error: Afbeelding zijn beschermd!!