Geleen, 5 oktober 2020, 12.30 uur – Vanmiddag heeft zich in een van de fabrieken van SABIC op Chemelot een storing voorgedaan. Hierdoor is het interne veiligheidssysteem van de fabriek in werking getreden. Het in werking treden van het interne veiligheidssysteem kan gepaard zijn gegaan met kortstondig geluid en mogelijke uitstoot van polyetheen poeder in de omgeving.

De fabriek is stilgelegd en de oorzaak van deze storing wordt verder onderzocht.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de GGD Zuid Limburg (https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/)

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Polyetheen-poeder is de grondstof voor de kunststofkorrels die worden gebruikt om kunststofproducten voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie te maken

error: Afbeelding zijn beschermd!!