Uit de evaluatie blijkt dat de maatregel van afgelopen weekend om het Heuvelland Zuid-Limburg te sluiten voor dagtoerisme gewerkt heeft. Het was bijzonder rustig in het Heuvelland. Ten opzichte van het weekend daarvoor was het dagtoerisme aanzienlijk afgenomen. Ook bij de grensovergangen was het volgens de Koninklijke Marechaussee rustig. Vanwege de positieve resultaten is besloten het aantal controleposten af te schalen.

Heuvelland Zuid-Limburg
Voor de komende periode blijft gelden dat mensen zoveel mogelijk, in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, thuis moeten blijven. Dagtoeristen moeten net als het afgelopen weekend wegblijven uit het Heuvelland. Annemarie Penn-te Strake, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg, is blij dat de maatregel van afgelopen paasweekend geholpen heeft. “Het was goed om te zien dat er massaal gehoor gegeven is aan de oproep om thuis te blijven en specifiek uit het Heuvelland weg te blijven. Ik ben er trots op dat we dat met elkaar hebben kunnen bewerkstelligen en wil iedereen oproepen vooral op deze voet verder te gaan.”

Zaterdag en zondag
Komend weekend wordt het wederom lekker weer. Om ook dan de positieve effecten van de maatregel te kunnen blijven ondervinden, vinden er zaterdag en zondag extra controles bij de toegangswegen tot het Heuvelland plaats. Het blijft tot en met dinsdag 28 april mogelijk om te controleren. De mate van de controle is afhankelijk van de te verwachten situatie of de ervaringen op dat moment.

Inwoners Heuvelland Zuid-Limburg
Voor de inwoners van het Heuvelland en voor alle anderen blijft het landelijk advies van kracht. Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat écht nodig is, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus. Blijf in dat geval in uw eigen buurt en vermijd drukke plekken. Blijf bovendien in Nederland en ga niet de grens met België en Duitsland over. Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen.

error: Afbeelding zijn beschermd!!