LIMBURG – Op verschillende locaties in Limburg hebben zestig medewerkers van de politie doorzoekingen verricht in kader van een lopend onderzoek naar synthetische drugs.

In het onderzoek werkt het Team Ondermijning Limburg (TOL) samen met de Duitse politie.

Bij de doorzoekingen in Eindhoven, Valkenburg en Montfort zijn drie verdachten van 53, 47 en 49 jaar aangehouden door de politie. Er is beslag gelegd op een hoeveelheid contact geld, een personenauto en er zijn ook gegevensdragers meegenomen voor nader onderzoek. Daarnaast werden er twee ketels die gebruik worden voor de productie van synthetische drugs aangetroffen.

Gelijktijdig met de doorzoekingen in Limburg hebben ook de Duitse politie en Justitie op vijf locaties doorzoekingen gedaan en enkele verdachten aangehouden. In het onderzoek dat zich richt op de illegale handel in chemicaliën en productie van synthetische drugs werden de opsporingsdiensten intensief samen.

Aanpak ondermijning
Het Team Ondermijning Limburg is onderdeel van een gezamenlijke geïntensiveerde aanpak om als overheid de ondermijnende en georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland een halt toe te roepen. Zij doen dat door integrale samenwerking met gemeenten, provincies, RIEC Limburg, bedrijven/instanties, justitie in het buitenland, bijzondere opsporingsdiensten en burgers.

Een van de grote gevaren voor de Nederlandse samenleving is de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit heet ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteiten die bijna niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Elke interventie is bedoeld om te raken en verstoort dit soort criminele samenwerkingsverbanden.

Synthetische drugs
Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die via een synthese (chemische verbinding) worden gemaakt. Synthetische drugs komen voor onder andere in de vorm van vloeistof, pillen of poeder. De bekendste voorbeelden van (synthetische) drugs zijn XTC, amfetamine/speed en GHB. De overheid waarschuwt voor de gevaren van dit soort ondermijnende praktijken en vraagt burgers om te helpen deze criminaliteit aan te pakken.

error: Afbeelding zijn beschermd!!