In gezamenlijk verband waarschuwden politie en justitie potentiele drugsketelbouwers: werk niet mee aan de productie van ketels voor de productie van drugs.

De landelijke bewustwordingsweek met verschillende bezoeken is achter de rug. In de actieweek zijn van maandag 12 tot vrijdag 16 oktober in een groot deel van Nederland potentiële drugsketelbouwers gewezen op de gevaren van strafbare activiteiten.

Voor het produceren van synthetische drugs is apparatuur, essentiële chemicaliën en grondstoffen, kennis en expertise nodig.

Cruciaal hierin zijn ketels: zonder ketels is er geen synthetische drugsproductie mogelijk. De laatste jaren zien OM en politie de ketels steeds professioneler worden en is er sprake van schaalvergroting. Criminelen gaan bovendien over op de productie van meer destructievere soorten drugs, zoals crystal meth. Drugsproductie gaat gepaard met onder meer liquidaties, geweld, witwassen en de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Projectleider Carlos Bertens, programmaleider drugs van de Landelijke Eenheid: “Daarom is het zo belangrijk dit proces te verstoren, door belangrijke partijen die dit soort praktijken faciliteren aan te pakken.”

Slagkracht
Onder coördinatie van de Landelijke Eenheid is een samenwerkingsverband ontstaan met het OM. Diverse gemeentes waren ook betrokken bij de bezoeken. Er doen in totaal acht politie-eenheden mee. “Die lieten mooie resultaten zien. We zijn bij zo’n 25 bedrijven langs geweest in onder meer de provincies Gelderland, Limburg, Overrijssel en Brabant. Maar ook een bedrijf net over de grens is samen met de Belgische collega’s bezocht. De bedrijven die we bezocht hebben, waren zeer meewerkend en de gesprekken waren heel informatief voor hen. Het maken van ketels voor drugslabs is heel specifiek werk, dat kan niet iedereen. We willen hiermee voorkomen dat de drugslabs in werking worden gesteld, in plaats van achteraf een drugslab te moeten ontmantelen”, aldus Bertens.

Bewustwordingsweek
De aanpak van drugsketelbouwers beperkt zicht niet tot deze ene week. Ook de komende weken worden in diverse eenheden nog bedrijven bezocht en plannen om in breder verband een vinger aan de pols te houden zijn in de maak. Bertens: “We mogen niet onderschatten hoe veel geld hierin omgaat. Daarbij komt dat drugs gelinkt is aan vormen van zware criminaliteit, zoals liquidaties en geweld. Er zit waarschijnlijk een wereld achter. Ons hoofddoel is waarschuwen: Je kunt maar één keer nee zeggen.”

Aanpak malafide ketelbouwers
De bewustzijnsweek is er dus op gericht te voorkomen dat er meer drugketels gebouwd gaan worden. Doe je dat als ketelbouwer toch en je wordt gepakt, dan zijn de gevolgen enorm. OM en politie pakken malafide ketelbouwers op verschillende manieren aan. Neeltje Keeris, officier van Justitie bij het Landelijk Parket: “De maximale straf voor voorbereidingshandelingen voor drugsproductie is 6 jaar, daarnaast gaan we achter het criminele vermogen aan. We leggen beslag op het verdiende geld en goederen en nemen bijvoorbeeld een bedrijfsinventaris in beslag, als hier voldoende aanleiding voor is. Een gemeente kan een fout metaalbedrijf ook bestuurlijk sluiten. De boodschap aan de malafide ketelbouwers is dat je er niet mee weg komt. Daarnaast willen we de goede bedrijven ook betrekken bij deze aanpak en hen zeker niet criminaliseren, wij vragen hen om alert te zijn op collega’s met foute bedoelingen.”

error: Afbeelding zijn beschermd!!