Geleen, 7 maart, 16.00u – Een van de ammoniakfabrieken op Chemelot wordt de komende uren opnieuw opgestart na onderhoudswerkzaamheden. De leidingen worden schoongeblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

De fakkel kan vanaf vanavond zicht- en hoorbaar zijn. Naar verwachting duurt het fakkelen tot maandagavond aanstaande. We doen er alles aan om mogelijk overlast tot een minimum te beperken.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’-installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een zwarte rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving, maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

error: Afbeelding zijn beschermd!!