Persbericht I Sittard-Geleen, 28 januari 2022 – De burgemeester van Sittard-Geleen heeft de Mitsubishi Avenue aangewezen als locatie om te demonstreren tegen de kap van het Sterrebos.
Mensen die gebruik willen maken van het recht om te demonstreren kunnen vandaag op die plek hun mening uiten. Dit met oog op een ordelijk en veilig verloop van een demonstratie.

VDL NedCar staat als eigenaar niet toe dat er op zijn privéterrein wordt actiegevoerd. De gemeente vindt het belangrijk dat tegenstanders van de kap van het Sterrebos kunnen demonstreren. Omdat de eigenaar van de bospercelen niet wenst dat dit op zijn privéterrein plaatsvindt heeft de gemeente een openbaar terrein, direct grenzend aan het VDL NedCar-complex, de Mitsubishi Avenue, aangewezen als demonstratieterrein. Een plaats waar geen sprake is van doorgaand verkeer en zodoende een plek waar op een veilige wijze kan worden gedemonstreerd.

error: Afbeelding zijn beschermd!!