Momenteel wordt op Chemelot onderhoud uitgevoerd aan diverse fabrieken. De werkzaamheden duren tot en met begin december.

De fabrieken worden daartoe stilgezet om deze van binnen en buiten te inspecteren, schoon te maken en waar nodig onderdelen te repareren, te vernieuwen of te verduurzamen. Bij de onderhoudsstop zijn honderden medewerkers, van zowel bedrijven van Chemelot als bedrijven uit de omgeving van Chemelot betrokken.

De werkzaamheden worden coronaproof uitgevoerd om besmettingen met het virus te voorkomen.

Om een fabriek veilig uit bedrijf te nemen en daarna weer op te starten, wordt gebruik gemaakt van het fakkelsysteem. Dit is een veiligheidsmaatregel en kan mogelijk gepaard gaan met licht- en/of geluidsoverlast voor de omgeving.

Volgens planning zijn de werkzaamheden voor de feestdagen afgerond en zijn de betreffende fabrieken weer klaar voor de toekomst. Chemelot publiceert via de website en social media-kanalen regelmatig berichten over het verloop van de stops.

Wat is eigenlijk een onderhoudsstop?
Klein onderhoud gebeurt continu, maar voor een ‘grote beurt’ en wettelijke verplichte inspecties willen we ook het binnenwerk van fabrieken helemaal controleren. In vakjargon wordt dan gesproken van een onderhoudsstop, Turn Around of shutdown. Voor een onderhoudsstop moet een fabriek vanwege de veiligheid van tijd tot tijd worden stilgelegd.

Zo’n onderhoudsstop vergt een lange en zorgvuldige voorbereidingstijd en is een grote, complexe operatie waarbij tijdens de stop zelf veel mensen betrokken zijn, ook van buiten de eigen organisatie. Op topdagen zijn er vele extra medewerkers aan het werk. Hierdoor blijft een stop meestal niet onopgemerkt voor de omgeving.

Een stop gebeurt zeer planmatig, aan de hand van een planning en een draaiboek waarin elke handeling is beschreven. De voorbereidingen starten zeker een jaar voordat de daadwerkelijke stop plaatsvindt.

error: Afbeelding zijn beschermd!!