De gemeente Sittard-Geleen gaat in de strijd tegen thuisprostitutie dit jaar extra controles uitvoeren.

Thuisprostitutie is in onze gemeente niet toegestaan. Het gaat vaak gepaard met overlast, onveilige of ongezonde situaties, mensenhandel en andere vormen van criminaliteit.

De gemeente probeert beter zicht te krijgen op de thuisprostitutie binnen de gemeentegrenzen. Boa’s voeren daarom in 2021 extra controles uit. Dat doen zij samen met de politie.

In 2021 zijn diverse ontdekkingen gedaan van thuisprostitutie. Zo ook op 14 en 15 april. Op die controledagen is op vier plekken thuisprostitutie ontdekt. In totaal is er in 2021 op elf plekken in onze gemeente thuisprostitutie ontdekt.

Procedure
De bewoner van het adres waar thuisprostitutie plaatsvindt, ontvangt hierover een waarschuwingsbrief. Als blijkt dat de bewoner een huurder is, ontvangt ook de eigenaar een afschrift van de brief. Zo kan de eigenaar actie ondernemen als hij/zij het pand niet zelf bewoont.

Bij herhaling van prostitutie op hetzelfde adres legt de gemeente een dwangsom op.

Wanneer er signalen zijn dat er mogelijk sprake is van mensenhandel wordt verder onderzoek verricht. Slachtoffers van mensenhandel, of anderen die zorg nodig hebben, krijgen hulp en ondersteuning. Inwoners kunnen bij de gemeente melding maken van mogelijke thuisprostitutie in hun omgeving. Dat kan via de gemeentelijke website of Meld Misdaad Anoniem (08007000).

error: Afbeelding zijn beschermd!!