Geleen – Vanwege een stroomstoring wordt terug geschaald in capaciteit en wordt gefakkeld op Chemelotterrein. Op dit moment wordt er alles aan gedaan de storing zo snel als mogelijk te verhelpen.

Meerdere fabrieken hebben hierdoor moeten terugschalen in capaciteit. Het fakkelen gaat met enige regelmaat gepaard met uitstoot van roet/rook.

Klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot via 0800 – 0223363

error: Afbeelding zijn beschermd!!