27 januari 2022 – De burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen kondigt een noodbevel af. Het noodbevel geldt van donderdag 27 januari 2022 9.00 uur tot vrijdag 28 januari 2022 9.00 uur.

Het noodbevel houdt in dat personen met voorwerpen, stoffen, goederen of voertuigen met het kennelijk doel deel te nemen aan demonstratieve blokkade, daaraan deelnemen of op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren op last van de politie het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen moeten verlaten. Dat geldt ook voor personen die zich blijkens gedrag, kleding, uitingen of andere feiten en omstandigheden manifesteren als deelnemer. Personen uit Sittard-Geleen die deelnemen moeten een einde maken aan de openbare orde verstorende activiteiten en de betreffende locatie in de gemeente verlaten. Aanwijzingen van de politie moeten worden opgevolgd, zoals het verlaten van de gemeentegrenzen conform het noodbevel.

Aanleiding voor het noodbevel zijn ontvangen signalen dat activisten naar Sittard-Geleen afreizen om verkeersaders en wegen in en rondom Born op 27 januari 2022 te blokkeren. Dit zou de openbare orde verstoren en de vrije doorgang van hulpverleningsdiensten ernstig hinderen. Daarnaast worden maatschappelijke voorzieningen onbereikbaar. De blokkades kunnen tevens leiden tot confrontaties tussen de activisten en anderen. Dat wordt als niet wenselijk geacht.

error: Afbeelding zijn beschermd!!