Maastricht – Zondagmiddag was een demonstratie gepland van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Deze demonstratie was bij zowel gemeente Maastricht, Openbaar Ministerie als politie bekend. Door alle partijen zijn voorbereidingen getroffen voor het faciliteren van een veilig en ordentelijk verloop van de demonstratie.

De politie is een organisatie die informatiegestuurd werkt. Dat is bij een demonstratie niet anders. Op basis van de door de politie verkregen informatie, is er geprepareerd op een mogelijke inzet. De inzet was in dit geval gericht op het faciliteren van een veilig verloop van de demonstratie. Op basis van de laatste informatie is zondagochtend besloten de geplande inzet vanuit een dynamische werkwijze op te schalen.

Naast demonstranten van KOZP hebben zich zondagmiddag ook diverse andere groeperingen in Maastricht verzameld. Die leken er deels op uit de demonstratie te verstoren. Daarop werd het op sommige plekken onrustig in de stad. Om de veiligheid van eenieder, zowel demonstranten, als aanwezigen en omwonenden, te kunnen garanderen is de Mobiele Eenheid ingezet om de rust weer terug te laten keren.

Daarbij keerden diverse aanwezigen zich tegen de politie. Eén politiemedewerker raakte gewond doordat er vuurwerk in de richting van de politie gegooid werd. Vijf personen zijn aangehouden voor het gooien van objecten richting de politie. De camerabeelden van stadstoezicht worden nader bekeken door de politie. Bekeken wordt of daar strafbare feiten zijn vastgelegd die alsnog onderzocht kunnen worden.

Op enig moment is door de demonstranten vanuit hun veiligheidsbeleving aangegeven dat ze de demonstratie wilden beëindigen. De politie heeft vervolgens een veilige beëindiging van de demonstratie gefaciliteerd. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht laat namens de driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie weten het betreurenswaardig te vinden dat de politie heeft moeten ingrijpen. “Demonstreren is een grondrecht, een demonstratie kan daarom niet zomaar verboden worden. Het is onze plicht dat grondrecht te beschermen, ook in deze coronatijd, want demonstraties vallen onder de uitzonderingen. Dat mensen die demonstratie hebben willen verstoren, is niet goed te praten.”

error: Afbeelding zijn beschermd!!