Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 mei 2020)

Deze nieuwe noodverordening vervangt de verordening van 1 april 2020.

Maatregelen verlengd
De algemene maatregelen in de noodverordening zijn grotendeels dezelfde als bij de vorige noodverordening. Zo blijven we anderhalve meter afstand houden en gelden er strenge regels voor samenkomsten en groepsvorming.

De belangrijkste aanpassing in de nieuwe verordening is de verlenging van de eerder vastgestelde maatregelen tot en met dinsdag 19 mei 2020. Daarnaast is ook de verlenging van het verbod op evenementen tot 1 september aangepast.

Ruimte voor kinderen en jongeren
In navolging op de nieuwe maatregelen van het kabinet, is er meer ruimte voor kinderen en jongeren. Vanaf 11 mei 2020 openen basisscholen, dag- en gastouderopvang , onder strikte voorwaarden, opnieuw hun deuren. Daarnaast is er voor kinderen en jongeren meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spellen.

Handhaving
Politie en gemeentelijke handhavers (BOA’s) werken samen bij het handhaven van de verordening.
Zij hebben de mogelijkheid om boetes uit te schrijven op het moment dat mensen zich niet houden aan de maatregelen uit de noodverordening.

error: Afbeelding zijn beschermd!!